ילדות בצבע

כניסה למערכת הניהול

Quote

אינך צריך להיות דגול כדי להתחיל,
אך אתה צריך להתחיל כדי להיות דגול

~ לס בראון ~
Next